ГРАФИК

 

График на зала за Класове

   

 

                                          Понеделник                       Вторник                         Сряда                    Четвъртък                 Петък                    Събота                  Неделя

07

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

08

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

09

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

10

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

11

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

12

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

13

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

14

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

15

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

16

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

17

00

 

 

 

 

 

 

 

30

Йога

 

Йога

 

 

 

 

18

00

 

Аеробика

 

Аеробика

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

19

00

Спининг

Спининг

Спининг

Спининг

Спининг

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

20

00

Тае бо

 

Тае бо

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

21

00

 

 

 

 

 

 

 

30