ГРАФИК

 

График на зала за Класове

   

 

                            Понеделник             Вторник                  Сряда              Четвъртък            Петък            Събота         Неделя

07

00

    

        

    

 

  

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

08

00

 

 

 

 

 

 

 

30

Kangoo jumps

 

Kangoo jumps

 

 

 

 

09

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

10

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

11

00

 

 

 

 

 

    

 

30

 

 

 

 

 

 

 

12

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

13

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

14

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

15

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

16

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

   

 

17

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Kangoo jumps

Kangoo jumps

18

00

Спининг

Zumba

Спининг

Zumba

Спининг

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

19

00

Спининг

TABATA

Спининг

TABATA

Спининг

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

20

00

  

 

 

 

Kangoo jumps

 

 

 

 

Kangoo jumps

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

21

00

 

 

 

 

 

 

 

30