Център за оптимизиране на теглото

За програмата:

 • тя е за хора, за които редукцията или покачването на теглото не е единственото, което желаят
 • за тези, които искат да продобият ново самочъвствие, като залагат на цялостната визия и по-добра кондиция, постигнати чрез правилен начин на хранене и спорт
 • различното в нашата програма е, че клиентите не се откъсват от нормалния си ритъм на живо и работа

Цел на програмата:

 • обучение в здравословен начин на хранене чрез балансиран хранителен режим
 • усвояване на основни умения на двигателна активност и спорт за поддържане на добра кондиция като краен резултат
 • създаване на крайни навици за поддържане на достигнатото тегло чрез хранене и спорт
 • трайно оптимизиране на теглото
 • намаляване % на мзнините
 • повишаване на " чистата" мускулна маса
 • подобряване на соматометричните параметри
 • по-добро самочувствие и повишен жизнен тонус

Методика:

Работата на екипа е базиране на 4 основни елемента:

    1. Контрол на основните телесни параметри - ежеседмично измерване и анализиране на:

 • тегло, ръст, BMI / индекс на телесната маса/
 • подкожни и висцерални / вътрешни / мазнини
 • мускулна и костна маса
 • водно съдържание на тялото
 • метаболитна възраст
 • базална обмяна / енергията необходима за основните функции на организма за едно денонощие/
 • антропометрични и калиперни измервания

         Въз основа на тези показатели се определя физикалния рейтинг, соматотипа и данните се представят графично. При необходимост по предписание на лекаря може да се изследват нивото на холестерола и кръвната захар.

   2. Балансирано хранене

 • участниците в програмата получават ежеседмично подробен, индивидуален хранителен режим за всеки ден от седмицата, за всяко хранене, разработен от диетолога според получените данни от измерванията и поставените цели
 • на определен етап от програмата по преценка на специалистите от екипа могат да се включат и внимателно контролирата хранителни добавки
 • спорт и двигателна активност - участниците избират спорт съобразно желанията, възможностите и темперамента си, консултирани от специалистите на центъра