ГРАФИК

 

График на зала за Класове

   

 

                            Понеделник             Вторник                  Сряда              Четвъртък            Петък            Събота         Неделя

07

00

    

        

    

 

  

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

08

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

09

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

10

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

11

00

 

 

 

 

 

    

 

30

 

 

 

 

 

 

 

12

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

13

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

14

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

15

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

16

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

   

 

17

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

18

00

 

 

 

 

 

 

 

30

Спининг

TABATA

Спининг

TABATA

Спининг

 

 

19

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

20

00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

21

00

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

      

Спининг